Alarm pro evropské vlády:

Dnes zveřejněná zpráva Evropského občanského fóra (ECF) upozorňuje na alarmující porušování demokratických podmínek a největší výzvy, kterým za poslední rok čelila občanská společnost v Evropě. Česká republika na tom ve srovnání s vybranými zeměmi jako Maďarsko nebo Řecko není špatně, má ale stále co zlepšovat v oblastech zapojování neziskových organizací do veřejné politiky a spolupráce se státní správou, pomoci neziskovým organizacím vyrovnat se s rekordní mírou inflace, nemožnosti dlouhodobého financování a nedostatečné digitalizace.


Občanská společnost je pod tlakem v celé EU a v některých členských státech je situace alarmující. To konstatuje zpráva Zápas o posílení demokracie a odolnosti. Zároveň však podle autorů zprávy zůstává občanská společnost klíčovou oporou demokracie a právního státu v Evropě.


Stav v České republice


Zpráva mimo jiné vyzdvihuje sílu a solidaritu české občanské společnosti při řešení důsledků ruské agrese na Ukrajině a pomoci lidem na útěku. Na druhou stranu na nevládní organizace dopadá rekordní míra inflace, která v kombinaci s dlouhodobými problémy se systémem financování znamená nedostatek zdrojů pro činnost i na digitalizaci.


Zpráva se věnuje i možnostem účasti neziskových organizací na spoluvytváření veřejných politik a míře jejich spolupráce se státní správou. Tato oblast je v České republice velmi roztříštěná a nejednotná. Zpráva ale zaznamenává slibné kroky ke zlepšení - hlavně díky přijaté metodice participace při tvorbě politik a fungování poradních orgánů, kterou by měla ministerstva zavádět.


Situace v zemích EU


ECF snížila ve zprávě za rok 2022 rating kvality prostoru pro občanské aktivity u dvou členských států Evropské unie, Řecka a Kypru. Zvláště v zemích našeho regionu - v Maďarsku a po jeho vzoru i v Polsku a Bulharsku - jsou ve hře zákony zaměřené proti nevládním organizacím, které dostávají finanční prostředky ze zahraničí.


Zpráva však zaznamenává omezení i v zemích, kde je demokracie stále silná. Ve Francii například "zákon o separatismu" vyžaduje, aby každé sdružení, které žádá o veřejné finance, podepsalo "smlouvu o závazku dodržovat zásady republiky". V Německu bylo některým nevládním organizacím vytýkáno, že jsou příliš politické.


Zpráva identifikuje také skupiny obyvatel, které jsou v zemích EU nejčastějším terčem útoků - muslimové, migranti, LGBTI+ a ženy. Také v souvislosti s Českou republikou konstatuje, že práva LGBTQI+ jsou i nadále terčem útoků navzdory zvýšeným opatřením proti nenávistným projevům na internetu.


V reakci na výsledky zprávy generální sekretářka ECF Alexandrina Najmowicz říká: “EU si nesmí nechat ujít příležitost podpořit a ochránit občanskou společnost v rámci připravovaného balíčku na obranu demokracie. Z dlouhodobého hlediska by evropské instituce měly přijmout evropskou strategii směřující k otevřenému občanskému prostoru a odolné občanské společnosti.”


“Zpráva ECF je předvojem každoroční Zprávy Evropské komise o stavu právního státu v EU. Ta se soustředí na čtyři pilíře: justiční systém, protikorupční opatření, pluralita médií a další institucionální otázky týkající se brzd a rovnováh ve fungování politického systému. Právě tady je klíčová role občanské společnosti a nevládních organizací. Zpráva EK vyjde letos v létě a české organizace v rámci sítě NeoN rovněž přispěly svými zkušenostmi a informacemi k fungování právního státu v ČR,” doplňuje Jana Miléřová, koordinátorka NeoN.


  • Odkaz na zprávu “Zápas o posílení demokracie a odolnosti”

https://civic-forum.eu/civic-space-report-2023-fighting-for-democratic-empowerment-and-resilience


  • Odkaz na kapitolu věnovanou České republice

https://civic-forum.eu/wp-content/uploads/2023/03/Civic-Space-Report-2023-CZECH-REPUBLIC-European-Civic-Forum.pdf

Přílohy:

 

Tiskový zpráva: Zpráva ECF o stavu občanské společnosti v EU

O autorech zprávy:


Evropské občanské fórum (ECF) je celoevropská síť, která propojuje téměř 100 sdružení a nevládních organizací z 29 evropských zemí. Jeho zpráva o prostoru pro občanskou společnost obsahuje informace ze 14 zemí. Zpracovaly je vždy národní neziskové organizace a odborníci.


Informace do kapitoly o České republice sestavila organizace Glopolis ve spolupráci s organizacemi sítě NeoN a informacemi od Transparency International ČR, Rekonstrukce státu, Otevřená společnost, Zelený kruh, SOFA - Society for All, Liga lidských práv, Proud, Migrační konsorcium, Sdružení VIA a Svět neziskovek. NeoN propojuje sítě organizací, které společně usilují o demokracii, právní stát, odpovědnou veřejnou správu, odolnou občanskou společnost a udržitelný rozvoj postavený na lidských právech. Glopolis se stará o koordinaci a rozvoj NeoN.

Autor: