Propojování neziskového sektoru

Věříme, že aktivní, nezávislá a pluralitní občanská společnost je pilířem demokracie. Řada slabých stránek naší společnosti a krizí je provázaná a lze je lépe řešit ve spolupráci napříč obory. Proto propojujeme neziskové společnosti a zejména jejich střešní organizace: abychom za neziskový sektor nacházeli spojující stanovisko, a to jednotně a ze silnější pozice vyjednávali s dalšími aktéry. Společně nacházíme komplexní a dlouhodobě fungující řešení složitých společenských problémů.

Kdo tvoří NeoN

Glopolis

www.glopolis.org

ASTRA

Asociace pro transparentnost

www.astracr.cz

 

Transparentnost a boj proti korupci, rozvoj občanské společnosti a demokracie

ČRDM

Česká rada dětí a mládeže

www.crdm.cz

Děti a mládež, vytváření právních, ekonomických, sociálních a kulturních podmínek pro kvalitní život, neformální vzdělávání, legislativní podpora pro NNO pracující s dětmi a mládeží

ČŽL

Česká ženská lobby

www.czlobby.cz

 

Ženská práva, genderová rovnost, genderově podmíněné násilí, gender a média, gender a vzdělávání

DEMAS

Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

www.demas.cz

Podpora demokracie, podpora transformace, lidská práva a občanská společnost v České republice a v zahraničí, zahraniční politika, podpora přechodu k demokracii

FoRS

České fórum pro rozvojovou spolupráci

www.fors.cz

 

Mezinárodní rozvojová spolupráce, humanitární pomoc, Globální rozvojové vzdělávání, Cíle udržitelného rozvoje.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

www.migracnikonsorcium.cz

 

Podpora migrantů a podpora integrace cizinců v České republice

Platforma pro sociální bydlení

www.socialnibydleni.org

 

Výzkumný, advokační a poradní tým, zaměřený na problematiku bydlení a ukončování bezdomovectví

Proud

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

www.proud.cz

Práva a rovnost LGBT+, legislativa pro sňatky a adopce, LGBT+ senioři, nestereotypní vyobrazování LGBT+ ve vzdělávání, mediích a u veřejnosti, boj proti genderově podmíněnému násilí

Rekonstrukce státu

www.rekonstrukcestatu.cz

 

Demokratické vládnut, právní stát, antikorupční agenda, transparentnost vládnutí, nezávislá média a justice, reforma exekučního systému, digitalizace státní správy

SKAV

Stálá konference asociací ve vzdělávání

www.skav.cz

 

Vzdělávání, reforma státní vzdělávací politiky, wellbeing pedagogů a žáků

SOFA

Society for All 

www.societyforall.cz

 

Organizace se, původně pod názvem ČOSIV, zabývá tématem inkluzivního vzdělávání

Spiralis zastupující Platformu rozvoje NNO

www.spiralis-os.cz

 

Komunitně vedený rozvoj, podpora kompetencí lokálních vůdců, organizační a finanční managment a legislativní podpora pro NNO a sociální podniky

Zelený kruh

Asociace ekologických organizací

www.zelenykruh.cz

Životní prostředí, klimatická změna, energetická tranzice, adaptace na změny klimatu, občanská participace ve stavebním řízení, odpady a oběhová ekonomika, zmocňující prostředí pro NNO

SKOD

Síť k ochraně demokracie www.ochranademokracie.cz

 

Demokracie, ústava, justice, bezpečnost, média, státní správa, lidská práva

Společná řeč

www.facebook.com/groups/spolecna

 

Důvěra veřejnosti v NNO, komunikace a PR spolupráce směřující ke zlepšení image NNO, mentorování a sdílení

 

Sdružení pro média a demokracii

 

Nezávislá média veřejné služby, legislativa týkající se voleb do mediálních rad, dezinformace

Nadace OSF Praha

www.osf.cz

Budování sítě příznivců NNO, transparentní a efektivní veřejná správa, otevřená data, rovné příležitosti ve vzdělávání, kvalitní česká žurnalistika, advokační činnost ve prospěch občanské společnosti

Středisko ekologické výchovy SEVER

www.sever.ekologickavychova.cz

 

Environmentální vzdělávání a vzdělávání k udržitelnosti

Otevřená společnost www.otevrenaspolecnost.cz

 

Volný přístup k veřejným informacím, genderová rovnost, otevřený veřejný prostor, rovné příležitosti pro Romy, kvalitní veřejné služby

Národní asociace dobrovolnictví

www.nadobrovolnictvi.cz

 

 Rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnických mentoringových programů

Člověk v tísni

www.clovekvtisni.cz

 
Humanitární a rozvojová pomoc, podpora lidských práv, sociální práce, exekuce a energetická krize

Jak pracujeme

Pravidelně se sházíme. Vytváříme ad hoc pracovní skupiny k aktuálním tématům společného zájmu, do nichž zapojujeme experty zvnějšku. Organizujeme společné výzvy a zveřejňujeme komplexní doporučení k vládní politice. Dohlížíme, aby se věci pohybovaly kupředu a byly za námi výsledky s pozitivními dopady.

Členské aktivity

Jednání s politiky


Zahraniční a domácí eventy


Poslední eventy

Naše výsledky a dopad

0

zástupců sítí v páteřní skupině

0

 +

organizací se kterými spolupracujeme

0

expertů a expertek v pracovních skupinách

   2023

NeoN rozšířil svou páteřní skupinu na 22 členů zastupujících přes 600 organizací. 


NeoN tak koordinuje 50 expertů a expertek v pracovních skupinách Rady vlády pro NNO a ve výborech monitorujících využití fondů EU.

   2022

Čtyři členové/nky páteřní skupiny NeoN se úspěšně ucházeli o místo v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, jeden z nich se stal jejím místopředsedou. 

   2021

Síť NeoN vytvořila svůj první plán advokačních aktivit, byla přijata Charta NeoN a vznikl navigátor pozitivní komunikace, nástroj pro získávání veřejné podpory pro NNO.

 

Síť NeoN dosáhla svou koordinovanou aktivitou zásadního podílu na podobě vládní Strategie vůči NNO a Metodiky participace.

   2020

Síť NeoN úspěšně nominovala dva první společné kandidáty/tky do Rady vlády pro NNO.


   2018

Vznikla síť NeoN.

   2015

Předchůdcem NeoNu byla mezioborová iniciativa "Měj se k světu," usilující o to, aby se schválila a začala naplňovat Strategie ČR 2030 na podporu udržitelného rozvoje a zodpovědného vládnutí.

Přidejte se!

Jsme otevřeni volnějšímu či užšímu zapojení jakékoliv sítě, která se aktivně zasazuje o tutéž vizi a tytéž principy spolupráce jako my.

 

Díky vzájemné důvěře dáváme prostor pro vlastní názor, iniciativu či jen dílčí zapojení dle možností každé sítě a organizace.

 

V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte.

 

 

Název organizace *
Jméno a příjmení
E-mail *
Vaše zpráva *

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracování osobních údajů a zasíláním informací. Svůj souhlas můžete kdykoli vzít zpátky.