Lidská práva a Česko

V prosinci 2023 se v Praze uskutečnila konference Lidská práva a Česko. 


Nesla se v duchu diskuzí o zásadních otázkách rovnosti a spravedlnosti s osobnostmi státního, občanského i komerčního sektoru. Za její organizací stáli OSN Česko, Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR pod záštitou zmocněnkyně lidských práv Kláry Laurenčíkové.


Vedoucí koordinační skupiny sítě NeoN Jana Miléřová zde spolu s Pavlem Mičkou z odboru lidských práv a ochrany menšin moderovala workshop „Lidská práva a participace: Kudy k systémovému ukotvení.“ Jeho smyslem bylo konstruktivně debatovat otázky zapojení občanů a občanek do národních rozhodovacích procesů a tvorby politik. Poukázali jsme na příklady dobré praxe a otevřeli diskuzi nad systémovými faktory participativní demokracie. 


V rámci workshopu vystoupili vzácní hosté: 


  • dokumenaristka Andrea Culková z Platformy pro občanské shromáždění, 
  • Pavel Linzer, obhájce práv mládeže a člen představenstva ČRDM, akademický senátor a student Právnické fakulty UK,
  • Michal Prager z iniciativy Žít po svém, zakladatel Pestrá, o.p.s.,
  • Vendula Menšíková, koordinátorka Sítě k ochraně demokracie,
  • a dále ze Slovenska Barbara Gindlová, odborná garantka projektu Podpora partnerství a dialógu v oblasti participatívnej tvorby veřejných politik a Alexandra Poláková Suchalová, vedoucí participativní jednotky.


Konference Lidská práva a Česko přinesla i mnoho dalších, pro společnost důležitých témat současnosti.


V panelu „Ochrana demokracie: Jak sjednotit společnost" byla řeč o solidaritě, spolupráci různých sektorů v časech krize, soudržnosti a rozmanitosti společnosti nebo o roli vzdělávání v lidských právech. Tématem byly například také redefinice trestného činu znásilnění nebo pozice dětského ombudsmana.


Panel „Rovnost v důstojnosti: Na cestě ke společnosti pro všechny" se věnoval problémům přenášení práva do praxe, nestereotypní reprezentace menšin nebo seniorů a seniorek v médiích a důležitosti vzdělávání všech mladistvých k respektu k diverzitě.


Ústředními myšlenkami v panelu „Spravedlnost pro všechny: Přístupnost pohledem zranitelnosti" pak byly překážky, jimž čelí například cizinci a cizinky, ale i pozitivní vývoj včetně existence soudních sociálních pracovníků a pracovnic.


Tématem panelu „Lidská práva a byznys: Vůle společně pomáhat“ byla role společensky odpovědných korporací v ochraně důstojnosti a prosazování rovnosti. Vystupující diskutovali mimo jiné inspirativní příklady dobré praxe a možnosti přispění byznysu v různých oblastech společenské odpovědnosti.


Seminář „Lidská práva v éře klimatické změny: Od hrozby k solidaritě“ představil aktuální výzvy zejména sociálního dopadu změn životního prostředí a opatření na jeho ochranu. Hovořilo se i o tom, jak lze zmírňovat negativní dopady na životy různých skupin lidí, a to na různých úrovních, od té obecní až po evropskou.


V bloku „Svoboda médií: V (ne)bezpečí“ byla řeč zejména o hrozbách vůči nezávislé žurnalistice a možnostem ochrany novinářů a novinářek ze strany státu a dalších relevantních aktérů.


Děkujeme, že jsme mohli být u toho.


(c) To je rovnost


Autor: