Příběh projektu

Klikněte sem a začněte psát...

Spojujeme neziskový sektor a rozvíjíme jeho spolupráci se státem.

Jsme NeoN, skupina více než 20 organizací a sítí, které zastupují přes 600 nevládních neziskových organizací. Společně vyjednáváme spolupráci se státní správou na úrovni Úřadu vlády, ministerstev i parlamentu. Usilujeme o odpovědný stát, který dodržuje demokratické principy a spolupracuje s neziskovým sektorem, a o neziskový sektor, který dokáže společně řešit problémy společnosti napříč obory.

Kdo za námi stojí

Koordinační tým

Aktivity NeoN koordinuje veřejně prospěšná společnost Glopolis o.p.s.
Jana Miléřová


Koordinuje NeoN a zastupuje ředitele Glopolis. V nezisku s nasazením pracuje přes 20 let, rozvíjela a stála v čele sítí a organizací jako jsou FoRS pro rozvojovou spolupráci, Eurodad pro oddlužení a rozvoj či CARE pro humanitární pomoc. Je členkou Rady vlády ČR pro NNO, Výboru pro EU a Výboru Národního plánu obnovy a Podvýboru pro transparentnost a zapojování občanské společnosti.

Jakub Varvařovský

Pomáhá s koordinací NeoN. Je zakladatelem lidskoprávního kolektivu Mnoho světů, získal prestižní ocenění Gratias Tibi od organizace Člověk v tísni a cenu Zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Roky působil na Úřadu vlády se zaměřením na téma sociálního vyloučení. Angažoval se v mezinárodních projektech týkajících se demokracie, životního prostředí a lidských práv. 

David Ondráčka


Profesionál v oblastech public affairs, lobbying, veřejná politika, legislativa, EU fondy, veřejné zakázky a investice, antikorupční strategie. Dříve působil jako ředitel Transparency International ČR. S Glopolis a NeoN konzultuje oblast veřejných politik, spolupráce se státem, podílí se na analytických výstupech a veřejných akcích.


Páteřní skupina

NeoN tvoří síť členů, kteří zastupují převážně střešní neziskové organizace.

Michala Traplová
Člověk v tísni
Diana Gregorová
Česká ženská lobby
Petra Kolínská
Zelený kruh
Adéla Horáková
Proud
Petra Keprtová
SKAV
Silva Pýchová
SKAV
Lenka Felcmanová
Society for all (SOFA)
Sabina Malcová
DEMAS
Pavel Přibyl
FoRS
Ondřej Kopečný
Transparency international / ASTRA
Jolana Turnerová
Spiralis / Platforma rozvoje NNO
Marta Smolíková
Otevřená společnost / Česká ženská lobby
Tomáš Urban
Spolek pro média a demokracii

Sdružení pro média a demokracii

Vendula Menšíková
Síť k ochraně demokracie / Rekonstrukce státu
Aleš Sedláček
Česká rada dětí a mládeže
Jana Pospíšilová Maussen
Centrum pro dopravu a energetiku / zelený kruh
Martina Břeňová
Nadace OSF 

Jiří Kulich
SEVER
Katarína Šrámková
Platforma pro sociální bydlení
Barbora Kachtík Valešová
Klimatická koalice
Lenka Vonka Černá
Národní asociace dobrovolnictví
Andrea Krchová
Konsorcium NO pracujících s migranty

Donoři

Naše aktivity financují donoři, kteří stejně jako my vidí ve vizi, hodnotách a činnostech NeoN smysl a přínos pro společnost. Děkujeme.

Chcete podpořit naše aktivity?

 

Těšíme se na seznámení.

 

Název organizace *
Jméno a příjmení
E-mail *
Vaše zpráva *

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracování osobních údajů a zasíláním informací. Svůj souhlas můžete kdykoli vzít zpátky.