Spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru

Střešní organizace občanské společnosti mají cenná data i praktické zkušenosti z různých společensky komplikovaných oblastí. Jejich činnost slouží společnosti a není jako business primárně motivována finančními a osobními zájmy. I to je činí vhodným strategickým partnerem státu, spolupráce s nimi zvyšuje kvalitu vládnutí.

Co nabízí NeoN?

Poskytování dat a zkušeností z různých oblastí, které podpoří kvalitní rozhodování.

Příprava podkladů a návrhů zahrnujících společná stanoviska více relevantních aktérů.

Aktivní účast zkušených profesionálů v poradních, kontrolních či monitorovacích orgánech.

Orientaci v neziskovém sektoru a informace o něm, propojení s vhodnými kontakty.

Spolupořádání či zajištění konferencí a eventů pro širší i odbornou veřejnost.

Příklady naší práce

České předsednictví v EU
Zapojení občanské společnosti a podpora vlády

Dosáhli jsme společného zasedání vládního Výboru pro EU na pracovní úrovni s Výborem pro EU při Radě vlády pro NNO, kde se zástupci sítě NeoN podíleli na diskusi o prioritách předsednictví. Zveřejnili jsme společný dokument nevládních organizací jako příspěvek k formulaci programu českého předsednictví. Uspořádali jsme mezinárodní konferenci „Strategická partnerství pro budování demokratické společnosti v Evropě“. Vypracovali jsem závěrečné vyhodnocení předsednictví z pohledu NNO.

Spolupráce RVNNO
Rozsah aktivit sítě Neon

Rozvinuli jsme úzkou spolupráci se zmocněnkyní pro lidská práva, Úřadem vlády a Radou vlády pro nestátní neziskové organizace. Věnovali jsme se spolu s nimi komplexněji tématům integrace uprchlíků a řešení dopadů napadení Ukrajiny, prioritám českého předsednictví v Radě EU, transparentnímu zastoupení nevládních organizací v poradních orgánech vlády a monitorovacích výborech fondů EU, právnímu státu v ČR, podmínkám pro činnost neziskových organizací a naplňování Strategie spolupráce veřejné správy a NNO do roku 2030.

Zpráva Evropské komise o právním státě
Podpora vlády práva

Přispíváme agregovanými podklady do zprávy Evropské komise o právním státě. Vedle toho se podílíme kapitolou o České republice ve zprávě celoevropské sítě ECF (Europe Civic Forum) ke Zprávě Evropské komise. Usilujeme o to, aby se Zpráva EK o právním státě stala příležitostí pro politickou, společenskou a odbornou debatu o nastavení  systému, který odolá i v časech krizí.

Spojte se s námi

 

Máte zájem o spolupráci, metodickou podporu nebo informace? 

Napište nám.

 

Vaše zpráva *
Název organizace *
Jméno a příjmení
E-mail *

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracování osobních údajů a zasíláním informací. Svůj souhlas můžete kdykoli vzít zpátky.