• Aktuality
  • Spolupráce veřejné správy s občany a stakeholdery po vzoru vyspělých ekonomik

Spolupráce veřejné správy s občany a stakeholdery po vzoru vyspělých ekonomik


“Participace je potřeba.” Na tom se shodli účastnice a účastníci kulatého stolu s experty z OECD, který pořádal Glopolis pro síť sítí NeoN a pro další neziskové organizace, které mají zájem podpořit spolupráci české veřejné správy s občany a stakeholdery.


Dne 13. prosince 2023 se konal ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze kulatý stůl, kde se setkali zástupci české veřejné správy s odborníky z OECD, významné mezivládní organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 38 ekonomicky velmi rozvinutých států světa.


Členské země OECD stále více podporují aktivní zapojení zástupců občanského sektoru, dalších stakeholderů i široké veřejnosti na tvorbě politiky.


I jednání v Praze se soustředilo právě na téma participace občanů a stakeholderů v procesu tvorby veřejných politik. Efektivní spolupráce s občany a stakeholdery je klíčovým prvkem pro budování důvěry ve vládu v demokratických zemích. Pomáhá posílit demokratickou správu věcí veřejných. 


Z diskuse a prezentací hostů z OECD vzešlo několik klíčových závěrů a doporučení, včetně přijetí jednotné definice participace občanů a zúčastněných stran, vytvoření institucionálního rámce, zvýšení gramotnosti státní správy v tématu participace a posílení transparentnosti a přístupu k informacím.


Děkujeme Davidu Goessmanni, Arnaultu Prêtetovi, Giulii Cibrario, Claire-Aline Serrault z OECD za zpětnou vazbu i doporučení a ostatním účastníkům za podnětnou debatu.

Autor: