• Aktuality
  • Vychází zpráva o partnerství státu a neziskového sektoru

Vychází zpráva o partnerství státu a neziskového sektoru

Již dva roky Glopolis spolu s organizacemi v síti NeoN sleduje naplňování vládní Strategie spolupráce veřejné správy s neziskovými organizacemi 2021–2030. Nyní je shrnuje v první zprávě Lepší participací ke kvalitnější spolupráci s podtitulem Hodnotící zpráva o partnerství státu a neziskového sektoru v ČR za 2022 - 2023.


Zpráva se zaměřuje na tři klíčové oblasti: 

  1. Porozumění roli a uznání přínosů nevládních organizací
  2. Participace na veřejném rozhodování 
  3. Legislativní a finanční podmínky pro činnost nevládních organizací

V České republice i jiných demokratických zemích se prostředí pro občanskou společnost a podmínky pro partnerskou spolupráci mezi státní správou a organizacemi občanské společnosti vyvíjejí dle aktuální i dlouhodobé politické a společenské situace. Střídá se období relativní podpory s častějšími pokusy omezovat občanský prostor a potlačovat či podceňovat přínos pestrého neziskového sektoru, zejména pak organizací a iniciativ zaměřených na lidskoprávní témata. Přitom domácí i zahraniční výzkumy potvrzují, že nevládní organizace je žádoucí vnímat jako respektované i kritické partnery, nositele zkušeností aplikovaných přímo v terénu, sociálních inovací a veřejně potřebných služeb. Přínos nevládních organizací je současně ve zlepšení účinnosti demokratické správy a participace jako předpokladu pro zvýšení celkové důvěry občanů v demokratické instituce a stát.


Jak si v tomto ohledu aktuálně stojíme? Jaké jsou v Česku legislativní a finanční podmínky pro činnost neziskových organizací? Jaká je důvěra Čechů v neziskové organizace? Jak rozumí veřejnost a zástupci veřejné správy tématu participace? Co se nám daří a co se dá v těchto oblastech zlepšit?


Přečtěte si celou zprávu ZDE.Autor: