• Aktuality
  • Materiály ze seminářů pro zástupkyně a zástupce sítí a neziskových organizací

Materiály ze seminářů pro zástupkyně a zástupce sítí a neziskových organizací

Před létem jsem uspořádali 2 setkání pro více než 50 členů sítě NeoN a dalších neziskových organizací. Podařilo se nám vytvořit bezpečný a otevřený prostor pro sdílení zkušeností na témata zlepšování spolupráce s členskými organizacemi a efektivního vyjednávání pro systémové a komplexní řešení společenských problémů.

 


 

Na dubnové setkání, jemuž poskytlo zázemí Americké centrum, sdíleli zúčastnění zkušenosti s tím, jak se jim daří zapojovat členské organizace do fungování sítí a střešních organizací neziskových organizací.

 

V červnu jsme v Opero spolu s Advokačním fórem Nadace OSF připravili setkání zástupců NNO k tématu koordinované advokační práce. Společně jsme na něm hledali cesty, jak kolektivně a efektivně vyjednávat v komplexních tématech.

 

Setkání pořádala organizace Glopolis ve spolupráci s NeoN a programem Stronger Roots díky finanční podpoře US Embassy a Civitates.

 

Z obou akcí jsme připravili stručné materiály, které zaznamenávají s shrnují diskutovaná témata i sdílené zkušenosti. Přečíst si je můžete tady:

 

 

Úvodní foto pořízeno na workshopu Jak zlepšovat spolupráci s členskými organizacemi / autor Glopolis

Autor: