• Aktuality
  • Tisková zpráva k otevřenému dopisu ministru financí Zbyňku Stanjurovi

Tisková zpráva k otevřenému dopisu ministru financí Zbyňku Stanjurovi

Nevládní organizace: Chraňme právní stát v hlasování o evropských penězích pro Maďarsko


 

Praha, 7. prosince 2022 – Nevládní organizace vyzývají vládu (a konkrétně ministra financí Zbyňka Stanjuru), aby se při jednání na Radě ministrů v Bruselu o opatřeních na ochranu rozpočtu EU proti Maďarsku zastala principů právního státu. Otevřený dopis podepsalo 16 organizací a 6 platforem. Česká vláda má tak příležitost na konci českého předsednictví skutečně prokázat, jak naplňuje svou vlastní prioritu, kterou si pro něj stanovila v červnu - a sice posílit demokratické instituce.

 

Na jednání Rady evropských ministrů financí 12. prosince, kterému bude předsedat ministr financí Zbyněk Stanjura, se bude projednávat opatření na ochranu rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku. Politici budou rozhodovat o historicky prvním uplatnění tohoto nového mechanismu v rámci obecného režimu tzv. podmíněnosti. Měli by vyslat jasný signál, že žádný stát nemůže beztrestně pošlapávat základní hodnoty EU.

 

Úzká spolupráce a solidarita mezi členy EU vyžaduje vzájemnou důvěru založenou na respektu k principům právního státu, zejména nezávislost soudů, férovou soutěž o veřejné zakázky a protikorupční rámec. Pro případy jejich nedodržování a ohrožování rozpočtu EU má Unie k dispozici tzv. nástroj podmíněnosti. Ten umožňuje danému státu pozastavit čerpání společného rozpočtu státu.

 

Politické vedení Maďarska tyto principy dlouhodobě porušuje. Nejenže nerealizuje doporučené reformy, ale před klíčovým hlasováním o zmrazení kohezních fondů se snaží ostatní členské státy vydírat neschválením unijní pomoci Ukrajině či dokonce blokováním rozšíření NATO.

 

Nevládní organizace proto apelují na českou vládu, aby zaujala principiální postoj, vyjednala účinná opatření na ochranu právního státu a odpovědného hospodaření s evropskými penězi a podpořila aktivaci podmíněnosti. A zároveň svou pozici otevřeně komunikovala s veřejností.

 

Petr Lebeda, ředitel Glopolis, říká: „Od vlády premiéra Fialy čekáme nejen ochranu finančních prostředků, které čeští daňoví poplatníci posílají do EU, ale principiální postoj při ochraně férového využívání evropských fondů, právního státu a demokracie vůbec. Toto hlasování je klíčový moment, kdy se stanovuje precedent pro další možné takové případy. Každá pro-evropská a pro-demokratická vláda by teď měla tyto hodnoty jasně a veřejně podpořit.”

 

Otevřený dopis a tiskovou zprávu naleznete v příloze.

Autor: