Hodnocení českého předsednictví v Radě EU nestátními neziskovými organizacemi

Info o souboru

České neziskové organizace v neformální síti sítí NeoN při příležitosti českého předsednictví v Radě EU 2022 spojily své síly a vydaly společný dokument zveřejněný na stránkách Úřadu Vlády, v němž nabízejí své znalosti a zkušenosti. Zároveň ve vydaném materiálů představují ke každé z vládních priorit konkrétní aspekty, které považují v rámci vládní priority za klíčové.
Materiál vznikl v návaznosti na květnové jednání Výboru pro EU na pracovní úrovni a Výboru pro EU při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace o politických prioritách předsednictví ČR v Radě EU. V červenci ho na svých webových stránkách zveřejnila Vláda České republiky. Glopolis se ujal role koordinátora příprav dokumentu.