Jak zlepšovat spolupráci s členskými organizacemi?

Info o souboru

Materiál přináší shrnutí pro účastníky workshopu ke sdílení zkušeností sítí a platforem, který pořádala společnost Glopolis 19. dubna 2023 v Praze. Pro další organizace, příp. donory může být informací o silných stránkách i potřebách sítí a neziskových organizací. Záznam zachycuje inspirativní body a podněty pro vaši příští praxi.