Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

Info o souboru

Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů vychází z teoretických principů zapojování veřejnosti ze strany státní správy a je konkretizována na zapojení veřejnosti do procesu hodnocení dopadů právní regulace (RIA).Metodika je určena ústředním správním úřadům a dalším subjektům, které připravují materiály legislativní a nelegislativní povahy, jako doplňující materiál k Obecným zásadám pro hodnocení dopadů regulace. Metodika si klade za cíl zejména sjednotit postup zaměstnanců v ústředních správních úřadech a stanovit obecné zásady pro zapojování veřejnosti.