Nařízení Evropské komise o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů

Info o souboru

Nařízení Komise (EU) č. 240/2014, vydané dne 7. ledna 2014, stanovuje Evropský kodex chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů. Toto nařízení přenáší pravomoci na Komisi v souvislosti s kodexem chování, který má zajistit efektivní spolupráci mezi Evropskou unií a členskými státy při implementaci strukturálních a investičních fondů. Kodex stanovuje zásady transparentnosti, partnerství a správy fondů, s cílem zlepšit výsledky a dopad těchto fondů na regionální rozvoj v rámci EU.