Navigátor pozitivní komunikace - CZ, ENG

Info o souboru

Navigátor pozitivní komunikace je určený všem nevládním neziskovým organizacím, které hledají způsoby, jak získat podporu širší veřejnosti. Nabízí inovativní a pozitivní zkušenosti z PR a komunikace nevládních neziskových organizací, inspiraci pro ty, kteří se snaží řešit důležité společenské problémy a hledají pro svůj záměr podporu širší veřejnosti,příklady úspěšných kampaní i těch, které se příliš nepovedly. Vychází ze zkušeností i dat unikátního výzkumu veřejného mínění o tom, jak si stojí nevládní neziskové organizace u české veřejnosti.