Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030

Info o souboru

Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030 je střednědobým národním strategickým dokumentem, který stanovuje cíle a směřování spolupráce veřejné správy s neziskovým sektorem do roku 2030. Navrhovaná opatření vycházejí z klíčových oblastí pro existenci neziskových organizací, identifikovaných na základě dostupných dat a analýz. Strategie reflektuje politické dokumenty na národní, regionální, evropské a mezinárodní úrovni, s důrazem na soulad s principy udržitelného rozvoje zahrnutými v Strategickém rámci Česká republika 2030.